20 Restorante të gjetura

  • Hapur
   Burhan Rest
   Lloji i ushqimit: Apple Juice, BB.Q, Carrot Juice, Chicken Roast
   Koha e dërgimit Porosia juaj do të dorëzohet në 30 minuta
   Koha e marrjes Mund ta merni porosinë në minuta
  • Mbyllur
   Pizza Hut
   Lloji i ushqimit: BB.Q, Carrot Juice, Cheese Burger
   Koha e dërgimit Porosia juaj do të dorëzohet në minuta
   Koha e marrjes Mund ta merni porosinë në minuta
   Tetovo, Tetovo
  • Mbyllur
   Test
   Lloji i ushqimit: Apple Juice, Beef Roast, Chicken Roast, Chines Soup
   Koha e dërgimit Porosia juaj do të dorëzohet në minuta
   Koha e marrjes Mund ta merni porosinë në minuta
   Tetovo
  • Mbyllur
   Molino
   Lloji i ushqimit: BB.Q
   Koha e marrjes Mund ta merni porosinë në 15 minuta
   Tetovo
  • Hapur
   Amanti
   Lloji i ushqimit: Apple Juice, Chicken Roast, Pasta
   Koha e dërgimit Porosia juaj do të dorëzohet në 15 minuta
   Koha e marrjes Mund ta merni porosinë në 15 minuta
   Tetovo
  • Mbyllur
   La croissanterie
   Lloji i ushqimit: Apple Juice
   Koha e dërgimit Porosia juaj do të dorëzohet në minuta
  • Hapur
   (1)
   Restaurant Demo
   Lloji i ushqimit: Apple Juice
   Koha e dërgimit Porosia juaj do të dorëzohet në 10 minuta
   Koha e marrjes Mund ta merni porosinë në 15 minuta
  • Mbyllur
   Misumisu Thai
   Lloji i ushqimit: Apple Juice, Cold Drink, Doughnut
   Koha e dërgimit Porosia juaj do të dorëzohet në 10 minuta
   Koha e marrjes Mund ta merni porosinë në 15 minuta
  • Hapur
   Jet’s Kitchen
   Lloji i ushqimit: Chines Soup, Egg Fry, Fish Fry
   Koha e dërgimit Porosia juaj do të dorëzohet në 10 minuta
   Koha e marrjes Mund ta merni porosinë në 15 minuta
  • Mbyllur
   Menu & Drinks
   Lloji i ushqimit: Chicken Roast, Chines Soup, Cold Coffee, Cold Drink, Hot Dogs
   Koha e dërgimit Porosia juaj do të dorëzohet në 10 minuta
   Koha e marrjes Mund ta merni porosinë në 15 minuta