3 Restorante të gjetura

 • "Beef Roast",
Rivendos
 • Mbyllur
  Test
  Lloji i ushqimit: Apple Juice, Beef Roast, Chicken Roast, Chines Soup
  Koha e dërgimit Porosia juaj do të dorëzohet në minuta
  Koha e marrjes Mund ta merni porosinë në minuta
  Tetovo
 • Mbyllur
  Domino’s Pizza
  Lloji i ushqimit: Apple Juice, BB.Q, Beef Roast
  Koha e dërgimit Porosia juaj do të dorëzohet në 10 minuta
  Koha e marrjes Mund ta merni porosinë në 15 minuta
 • Mbyllur
  Wendy’s Cafe
  Lloji i ushqimit: BB.Q, Beef Roast, Carrot Juice
  Koha e dërgimit Porosia juaj do të dorëzohet në 10 minuta
  Koha e marrjes Mund ta merni porosinë në 15 minuta