3 Restorante të gjetura

 • "Carrot Juice",
Rivendos
 • Hapur
  Burhan Rest
  Lloji i ushqimit: Apple Juice, BB.Q, Carrot Juice, Chicken Roast
  Koha e dërgimit Porosia juaj do të dorëzohet në 30 minuta
  Koha e marrjes Mund ta merni porosinë në minuta
 • Mbyllur
  Pizza Hut
  Lloji i ushqimit: BB.Q, Carrot Juice, Cheese Burger
  Koha e dërgimit Porosia juaj do të dorëzohet në minuta
  Koha e marrjes Mund ta merni porosinë në minuta
  Tetovo, Tetovo
 • Mbyllur
  Wendy’s Cafe
  Lloji i ushqimit: BB.Q, Beef Roast, Carrot Juice
  Koha e dërgimit Porosia juaj do të dorëzohet në 10 minuta
  Koha e marrjes Mund ta merni porosinë në 15 minuta