1 Restorant i gjetur

 • "Cheese Burger",
Rivendos
 • Mbyllur
  Pizza Hut
  Lloji i ushqimit: BB.Q, Carrot Juice, Cheese Burger
  Koha e dërgimit Porosia juaj do të dorëzohet në minuta
  Koha e marrjes Mund ta merni porosinë në minuta
  Tetovo, Tetovo