4 Restorante të gjetura

 • "Chicken Roast",
Rivendos
 • Hapur
  Burhan Rest
  Lloji i ushqimit: Apple Juice, BB.Q, Carrot Juice, Chicken Roast
  Koha e dërgimit Porosia juaj do të dorëzohet në 30 minuta
  Koha e marrjes Mund ta merni porosinë në minuta
 • Mbyllur
  Test
  Lloji i ushqimit: Apple Juice, Beef Roast, Chicken Roast, Chines Soup
  Koha e dërgimit Porosia juaj do të dorëzohet në minuta
  Koha e marrjes Mund ta merni porosinë në minuta
  Tetovo
 • Hapur
  Amanti
  Lloji i ushqimit: Apple Juice, Chicken Roast, Pasta
  Koha e dërgimit Porosia juaj do të dorëzohet në 15 minuta
  Koha e marrjes Mund ta merni porosinë në 15 minuta
  Tetovo
 • Mbyllur
  Menu & Drinks
  Lloji i ushqimit: Chicken Roast, Chines Soup, Cold Coffee, Cold Drink, Hot Dogs
  Koha e dërgimit Porosia juaj do të dorëzohet në 10 minuta
  Koha e marrjes Mund ta merni porosinë në 15 minuta