4 Restorante të gjetura

 • "Chines Soup",
Rivendos
 • Mbyllur
  Test
  Lloji i ushqimit: Apple Juice, Beef Roast, Chicken Roast, Chines Soup
  Koha e dërgimit Porosia juaj do të dorëzohet në minuta
  Koha e marrjes Mund ta merni porosinë në minuta
  Tetovo
 • Mbyllur
  Jet’s Kitchen
  Lloji i ushqimit: Chines Soup, Egg Fry, Fish Fry
  Koha e dërgimit Porosia juaj do të dorëzohet në 10 minuta
  Koha e marrjes Mund ta merni porosinë në 15 minuta
 • Mbyllur
  Menu & Drinks
  Lloji i ushqimit: Chicken Roast, Chines Soup, Cold Coffee, Cold Drink, Hot Dogs
  Koha e dërgimit Porosia juaj do të dorëzohet në 10 minuta
  Koha e marrjes Mund ta merni porosinë në 15 minuta
 • Hapur
  KFC – Kentucky
  Lloji i ushqimit: Chines Soup, Cold Coffee, Cold Drink
  Koha e dërgimit Porosia juaj do të dorëzohet në 10 minuta
  Koha e marrjes Mund ta merni porosinë në 15 minuta