3 Restorante të gjetura

 • "Cold Coffee",
Rivendos
 • Mbyllur
  Menu & Drinks
  Lloji i ushqimit: Chicken Roast, Chines Soup, Cold Coffee, Cold Drink, Hot Dogs
  Koha e dërgimit Porosia juaj do të dorëzohet në 10 minuta
  Koha e marrjes Mund ta merni porosinë në 15 minuta
 • Hapur
  Pizza Hut
  Lloji i ushqimit: Cold Coffee, Sham pane, Soda water
  Koha e dërgimit Porosia juaj do të dorëzohet në 10 minuta
  Koha e marrjes Mund ta merni porosinë në 15 minuta
 • Hapur
  KFC – Kentucky
  Lloji i ushqimit: Chines Soup, Cold Coffee, Cold Drink
  Koha e dërgimit Porosia juaj do të dorëzohet në 10 minuta
  Koha e marrjes Mund ta merni porosinë në 15 minuta