3 Restorante të gjetura

 • "Cold Drink",
Rivendos
 • Hapur
  Misumisu Thai
  Lloji i ushqimit: Apple Juice, Cold Drink, Doughnut
  Koha e dërgimit Porosia juaj do të dorëzohet në 10 minuta
  Koha e marrjes Mund ta merni porosinë në 15 minuta
 • Mbyllur
  Menu & Drinks
  Lloji i ushqimit: Chicken Roast, Chines Soup, Cold Coffee, Cold Drink, Hot Dogs
  Koha e dërgimit Porosia juaj do të dorëzohet në 10 minuta
  Koha e marrjes Mund ta merni porosinë në 15 minuta
 • Hapur
  KFC – Kentucky
  Lloji i ushqimit: Chines Soup, Cold Coffee, Cold Drink
  Koha e dërgimit Porosia juaj do të dorëzohet në 10 minuta
  Koha e marrjes Mund ta merni porosinë në 15 minuta