1 Restorant i gjetur

  • "Drum Stick",
Rivendos
  • Mbyllur
    Hardee’s
    Lloji i ushqimit: Drum Stick, Egg Fry, Fish Fry
    Koha e dërgimit Porosia juaj do të dorëzohet në 10 minuta