3 Restorante të gjetura

 • "Fish Fry",
Rivendos
 • Hapur
  Jet’s Kitchen
  Lloji i ushqimit: Chines Soup, Egg Fry, Fish Fry
  Koha e dërgimit Porosia juaj do të dorëzohet në 10 minuta
  Koha e marrjes Mund ta merni porosinë në 15 minuta
 • Mbyllur
  Subway Surfers
  Lloji i ushqimit: Fish Fry, Stakes, Tea
  Koha e dërgimit Porosia juaj do të dorëzohet në 10 minuta
  Koha e marrjes Mund ta merni porosinë në 15 minuta
 • Mbyllur
  Hardee’s
  Lloji i ushqimit: Drum Stick, Egg Fry, Fish Fry
  Koha e dërgimit Porosia juaj do të dorëzohet në 10 minuta