2 Restorante të gjetura

 • "Noodles",
Rivendos
 • Mbyllur
  Meat Lovers
  Lloji i ushqimit: Egg Fry, Noodles, Pastry, Soda water, Stakes
  Koha e dërgimit Porosia juaj do të dorëzohet në 10 minuta
  Koha e marrjes Mund ta merni porosinë në 15 minuta
 • Hapur
  Taco Bell
  Lloji i ushqimit: Ice Cream, Magi, Noodles
  Koha e marrjes Mund ta merni porosinë në 15 minuta