3 Restorante të gjetura

 • "Skare",
Rivendos
 • Hapur
  Patara
  Lloji i ushqimit: Patate të skuqura, Pije, Pizza, Skarë, Ushqim i Shpejtë
  Koha e dërgimit Porosia juaj do të dorëzohet per 30 minuta
  Koha e marrjes Mund ta merni porosinë për minuta
  Tetove
 • Mbyllur
  Pepperoni
  Lloji i ushqimit: Pasta, Pizza, Skarë, Ushqim i Shpejtë
  Koha e dërgimit Porosia juaj do të dorëzohet per 30 minuta
  Koha e marrjes Mund ta merni porosinë për minuta
  Tetove
 • Hapur
  SEEU University Lounge
  Lloji i ushqimit: Ëmbëlsira, Skarë, Ushqim i Shpejtë
  Koha e dërgimit Porosia juaj do të dorëzohet per minuta
  Tetove