3 Restorante të gjetura

 • "Soda Water",
Rivendos
 • Mbyllur
  Meat Lovers
  Lloji i ushqimit: Egg Fry, Noodles, Pastry, Soda water, Stakes
  Koha e dërgimit Porosia juaj do të dorëzohet në 10 minuta
  Koha e marrjes Mund ta merni porosinë në 15 minuta
 • Hapur
  Pizza Hut
  Lloji i ushqimit: Cold Coffee, Sham pane, Soda water
  Koha e dërgimit Porosia juaj do të dorëzohet në 10 minuta
  Koha e marrjes Mund ta merni porosinë në 15 minuta
 • Hapur
  Premium Coffee
  Lloji i ushqimit: Soda water, Steam Roast, Tea
  Koha e marrjes Mund ta merni porosinë në 15 minuta